Banner
Hogeschool utrecht logo

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht begeleidt zowel starters als professionals. De hogeschool heeft een samenhangend aanbod van bachelors, masters en cursussen, dat men samen met het beroepenveld blijft vernieuwen. Er wordt gezorgd voor goed onderwijs dat aansluit bij wat de beroepswereld van hun professionals vraagt. Tijdens hun hele carrière leren professionals bij de HU nieuwe kennis ontwikkelen en leren toepassen, zodat ze de beroepspraktijk kunnen blijven vernieuwen.

Hu

Use case

Door de toenemende behoefte aan video in Hogeschool Utrecht (HU) was het belangrijk om een centraal platform te vinden om alles op te slaan, te archiveren en toegankelijk te maken voor studenten en medewerkers. Zeticon implementeerde, in samenwerking met de HU, een DAM- (Digital Asset Management) en e-Depot systeem, zodat studenten en professoren een rijke variatie aan audiovisueel materiaal en documenten snel konden opslaan, terugvinden, bekijken en evalueren. Na een grondige en diepgaande selectieprocedure bleek Mediahaven de ideale oplossing te zijn voor HU om te dienen als onderliggend platform voor de opslag van het mediamateriaal tijdens lessen, examens en documenten gedurende de hele hogeschoolcarrière van studenten. De Hogeschool Utrecht zocht aanvankelijk enkel een MAM (Media Asset Management) systeem, maar zag al zeer snel in dat MediaHaven voor meer dan enkel MAM gebruikt kon worden.

20180518 HL7 LE 0042 Onderaan

Een schoolcarrière vol documenten

Van zodra een student zich inschrijft in een hogeschool of universiteit, worden alle bestanden opgeslagen of gearchiveerd gedurende zijn/ haar hele lescarrière. Sommige van die bestanden dienen daarenboven na de studentencarrière nog over langere tijd bewaard te worden. Dit was natuurlijk al langer van toepassing voor de Hogeschool Utrecht, maar omdat dit over een grote hoeveelheid bestanden gaat, besloot de Hogeschool een aanbesteding te schrijven. Hierbij werd Zeticon en zijn platform MediaHaven als partner en oplossing gekozen. Er werd voornamelijk gekeken naar de manier waarop Mediahaven als centraal archiveringsplatform kon dienen en naar de openheid van het platform, zodat naadloze koppelingen naar de andere applicaties van de HU konden worden geïmplementeerd.

Toenemend belang van video door blended learning

Naast de steeds groeiende hoeveelheid aan documenten per student, ontstond in de Hogeschool Utrecht tevens het bewustzijn dat het gebruik van video de komende jaren alleen maar zou toenemen. Deze evolutie komt er onder andere omdat het ‘blended learning’-concept verder wordt uitgebreid. Blended learning houdt in dat de student campusonderwijs en e-learning kan combineren. Hierdoor wordt het belang van een centraal systeem voor opslag, archivering, metadatering, toegangsbeheer en workflow automatisering van lesmateriaal steeds belangrijker. Bijkomende een vereisten zijn natuurlijk dat de beheersbaarheid en veiligheid van de media gegarandeerd dient te worden.

Https www hu nl 443 media hu afbeeldingen opleidingen banners deeltijd 20180518 hl7 le 00501 onderaan

E-depot als houvast voor examens en evaluaties

Voor een examen zoals Gebarentaal of andere evaluaties van handelingen binnen een bepaalde opleiding zoals Verpleegkunde, is het belangrijk om elke actie zo goed mogelijk te beoordelen. Wanneer de vereiste handelingen kunnen worden vastgelegd op video, biedt dit een toegevoegde waarde voor een diepgaandere evaluatie of herevaluatie. Om dit te bereiken, dienen studenten hun examenmateriaal vlot te kunnen opladen. Op het MediaHaven- platform gebeurt dit via de gebruiksvriendelijke importmodule. De Mediahaven oplossing zorgt ervoor, dat dit materiaal veilig wordt opgeslagen en gearchiveerd, waarna de docent de video kan evalueren en becommentariëren door middel van het aanmaken van fragmenten in de videoplayer. Na de beoordeling kunnen de filmpjes worden bewaard in het e-depot luik van Mediahaven, zodat ze ook later nog steeds opgehaald en bekeken kunnen worden indien er twijfel heerst over de resultaten van de student.

Implementatie met Canvas

Daarnaast implementeerde Zeticon ook een koppeling tussen MediaHaven en Canvas. Canvas is een van de belangrijkste platformen voor studenten en medewerkers binnen de HU. Het is een learning management systeem (LMS), waarop kennisclips met cursusinformatie worden bewaard. Zeticon creëerde een plug-in om vanuit Canvas video’s op te slaan en terug te vinden, zodat studenten al het beeldmateriaal en bijhorende uitleg van een docent kunnen raadplegen. Ook docenten kunnen vanuit het platform de koppeling naar Mediahaven gebruiken om filmpjes en ander beeldmateriaal op te laden of op te halen van andere collega’s.

“We zijn heel tevreden over de manier waarop de content is gecentraliseerd, opgeslagen en ontsloten wordt naar randapplicaties. De samenwerking zorgde ervoor we onze doelstellingen konden behalen!”
- Christian Donders, Product owner media & e-depot Hogeschool Utrecht

Hu2

Zeticon als ideale partner met een eigen product en platform

De HU zocht dus naar een manier om hun visie voor een duurzaam archiveringsplatform verder uit te breiden, waarna ze op zoek gingen naar de ideale partner. Uit de waaier van oplossingen, kwam Zeticon naar boven omwille van de prijs-kwaliteitsverhouding en de architectuurvisie; de kosten-efficiënte, schaalbare, performante en flexibele oplossing van Zeticon sloot naadloos aan bij de behoefte van HU. Door de open API kon de HU bij voorkeur ook bovenop Zeticon bouwen, hetzij met open source of met commerciële softwarecomponenten.

“Dankzij duidelijke communicatie en klantgericht meedenken, creëerden we een wederzijdse aangename en vlotte samenwerking. De samenwerking zorgt naast dit project ook voor extra groeimogelijkheden met nieuwe standaarden op vlak van archivering en marketing.”
- Nick Vercammen, CTO Zeticon

Resultaten en toekomstperspectieven

Op dit moment blikt Zeticon terug op een aangename samenwerking met HU, waarbij ze het materiaal gebruiksvriendelijk hebben kunnen archiveren. In het kader van voortdurende verbetering houden Zeticon en HU op regelmatige tijdstippen opvolgmeetings, waarbij de toekomstplanning en de roadmap steeds worden afgestemd.

Hu3

Bekijk de reactie van HU via deze video!

Benieuwd naar wat Zeticon voor jouw universiteit of hogeschool kan betekenen op vlak van archivering? Lijkt ons platform voor jou de oplossing om beeldmateriaal op te slaan en vlot terug te vinden?

Voor meer informatie kan je ons steeds contacteren via +32 (0)9 275 31 31 of via info@zeticon.com.

We staan klaar om samen met jou te bouwen aan een efficiëntere toekomst!

Is jouw organisatie de volgende in lijn?

Samen bouwen we aan een efficiënt archiveringsplatform!

Contacteer ons

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info